Bed & Breakfast 'De Middelvelden'

NL FR EN

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door BVBA De Middelvelden (info@demiddelvelden.be, De Middelvelden 34 – B2370 Arendonk) verwerkt, voor reservatiebeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservatie op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Via het volgende adres (info@demiddelvelden.be) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).